۱۳۸۸ شهریور ۱۶, دوشنبه

لینک مسخره کردن ریاست جمهوری ان اول شد


بمب گوگلی شماره یک به مقصد رسید!

اگر عبارت ahmadinejad president of iran را در گوگل جستجو کنید لینک اول صفحه‌ی مسخره کردن ریاست جمهوریش است که میگوید آیا منظورتان این است که ahmadinejad in not president of iran.
لطفن برای محکم کاری و برای اینکه با فقط کلمه‌ی احمدینژاد این لینک اول شود به پستهای قبلی مراجعه کنید.

با تشکر از تمام دست اندر کاران.

تا پیروزی.