۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

لینک مسخره کردن سایت احمدی نژاد بعد از دو سال

لینک مسخره کردن سایت احمدی نژاد بعد از دو سال هنوز اول است.

حدود دو سال پیش در این وبسایت حرکتی آغاز شد که به جهان بفهماند که احمدی‌نژاد ریی
س جمهور ما نیست. بعد از دو سال هم‌چنان اگر در گوگل سرچ کنید

ahmadinejad president of iran

لینک اول
صفحه‌ی مسخره کردن ریاست جمهوریش است که میگوید آیا منظورتان این است که

ahmadinejad in not president of iran

لطفن برای محکم کاری و برای اینکه با فقط کلمه‌ی احمدینژاد این لینک اول شود به پستهای قبلی مراجعه کنید.

با تشکر از تمام دست اندر کاران.

تا پیروزی.