۱۳۹۲ خرداد ۲۳, پنجشنبه

اگر به هیچ دلیلی رای نمیدید به این دلیل رای بدید:)


استراتژی برنده واقعا چیست؟


پیشفرض ها: 
١- رای دادن یا ندادن یک نفره جواب نمیدهد و این یک تصمیم جمعی است.
٢- با توجه به نظر سنجی های مخالف و موافق روحانی حداقل ٤٠% رای جمع کرده.
٣- با توجه به ٢ جنبش بزرگ تحریم (ریاست جمهوری ٨٤، مجلس ٨٢) حداقل ٦٠% مردم ایران به پای صندوق های رای میروند...
٤- فرض میکنیم در انتخابات تقلب میشود ولی به دلیل هزینه بالای کودتا و شکاف در بدنه سپاه کودتا نمیشود.


استراتژی تحریم: 
برای تاثیر هرچند اندک این استراتژی لازم است بیش از ٥٠% مردم به پای صندوق های رای نروند (اگر ٥٠ درصد مردم رای بدهند و به قولی به نظام مشروعیت دهند دیگر ما که هستیم که بگوییم نظام مشروعیت ندارد...گرچه نگارنده ربطی بین رای دادن و مشروعیت بخشیدن نمیبیند.) بنابرین لازم است با فرض تقلب به مراتب بیشتر از ١٠% مردم را راضی کنیم که با تحریمی ها همسو شده و رای ندهند. 

استراتژی رای به روحانی:
برای بردن، روحانی نیاز دارد در مرحله ١ برنده شود. چرا که اگر به مرحله ٢ کشیده شود تقلب راحتر خواهد بود و حریف فرصت فکر کردن دارد و اشتباهات گذشته تکرار نمیکند. حریف هم که هم پولدار و هم قوی است. پس مبنا بر رای ٥٠% ای روحانی است. در این صورت نیز باز لازم است با فرض تقلب به مراتب بیشتر از ١٠% مردم را راضی کنیم که با ما رای دهندگان همراه شوند.

تا اینجا همه چیز برابر به نظر میرسد. اما با فرض اینکه به ملت مظلوم ایران همیشه ظلم شده و به احتمال زیاد هر دو استراتژی شکست میخورد:

اگر تحریم شکست بخورد:
اگر موفق نشویم آنقدر آدم جمع کنیم که تقلب سخت شود و نظام از مشروعیت بیفتد و یا آنقدر تقلب شود که معلوم نشود که چه کرده، قالیباف یا ولایتی یا جلیلی رییس جمهور میشوند، اخبار مشارکت ٧٥% مردم را اعلام میکند و ما دستمان آلوده به رای به شارلاتان ها نمیشود. آب از آب تکان نمیخورد.

اگر رای به روحانی شکست بخورد:
یا روحانی به مرحله ٢ میرود یا حذف میشود. اگر روحانی به مرحله ٢ برود این خود یک پیروزی است. شور حسینی در جامعه می افتد و جنبش سبز جان تازه میگیرد. اگر روحانی در مرحله ١ حذف شود با توجه به اینکه به هر حال ٣٠-٤٠% رای دارد، نیاز به تقلب است و تمام تشکیلات پشت سر روحانی شروع به بیانیه میکنند و این خود جان دوباره است. 

اما اگر فرض بر بردن استراتژی باشد:

 بردن استراتژی تحریم: بر فرض فقط ٤٠% جامعه رای دهند. آیا نظام از مشروعیت می افتد؟ آیا جوامع مدرن که کمتر از ٥٠% مردم در رای شرکت میکنند از مشروعیت افتاده؟ آیا مردم همبسته میشوند؟ آیا کسی میتواند اعتراضی داشته باشد؟

بردن استراتژی رای به روحانی: روحانی ٦٠% رای میآورد و نظام ناچار به تقلب است. این خود یعنی برد. تقلب هزینه دارد. تقلب به هر حال حامیان نظام را هم به فکر میاندازد به خصوص مهره های کوچک. این خود جان دوباره است. 

مستقل از تقلب، مستقل از نتیجه انتخابات رای دادن استراتژی برد و تحریم استراتژی بازنده است. مثل ١٧١ مورد قبلی که همه شکست خوردند.

پس بیایید با رای خود تاثیر بگذاریم.